Korisne informacije

Zdravstvena zaštita

Ordinacija opće medicine Vlasta Šubarić, dr. med.

A: Trg kralja Tomislava 3, 48322 Drnje

T: +385(0)48 831 300

 

Ambulanta – Dom zdravlja Stjepan Milinković, dr. med.

A: Mihovila Pavleka Miškine 1, Gola

T: +385(0)48 833 002

 

Ordinacija opće medicine Mansour El Bahtiti, dr. med.

A: Bana Josipa Jelačića 93B, Hlebine

T: +385(0)48 836 020

 

Ordinacija opće medicine Zlata Trnski – Sabolić, dr. med.

A: Trg Svetog Trojstva 53, Legrad

T: +385(0)48 835 003

Radno vrijeme:

ponedjeljak i srijeda: 13.00-19.30 (kućne posjete 19.30-20.30, dnevni odmor 16.30-17.00)

utorak, četvrtak, petak: 7.00-13.30 (kućne posjete 13.30-14.30, dnevni odmor 10.00-10.30)

radna četvrta subota u mjesecu

Savjetovalište za dijabetes utorkom 8.00 – 10.00

 

Ordinacija opće medicine Vera Bardak, dr. med.

A: Trg kralja Tomislava 29, Molve

T: +385(0)48 892 301

 

Ordinacija opće medicine Mira Božičević Radaković

A: Virovska 2, Novigrad Podravski

T: +385(0)48 220 704

 

Ordinacija opće medicine Darko Kekelj, dr. med.

A: Đure Sudete 12, Virje

T: +385(0)48 897 018, 048/898 012