Službeni dio

Turistička zajednica područja “Središnja Podravina” osnovana je 12.10.2016. godine. Ured turističke zajednice ustrojen je 15.05.2017. godine. Turistička zajednica područja “Središnja Podravina” nastala je temeljem Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice područja “Središnja Podravina” sklopljenog od strane predstavnika Općine Drnje, Gola, Hlebine, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Virje. Odlukom o istupanju Općine Drnje iz Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”, Općina Drnje je istupila iz Zajednice.

 

Ured Turističke zajednice područja “Središnja Podravina” nalazi se u Virju, Đure Sudete 12.

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja “Središnja Podravina”  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici područja “Središnja Podravina” putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

 

Zahtjev je moguće dostaviti:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica područja “Središnja Podravina”, Đure Sudete 12, 48326 Virje
  • elektroničkom poštom na adresu: [email protected]
  • osobno u ured Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
  • Službenik za informiranje: Elizabeta Milanović Glavica, tel: +385 (0)48 621 283
    Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Godišnje izvješće ZPPI za 2019.

 

 

 

 

 

Datoteke