Službeni dio

Turistička zajednica područja “Središnja Podravina” osnovana je 12. listopada 2016. godine. Ured turističke zajednice ustrojen je 15. svibnja 2017. godine. Turistička zajednica područja “Središnja Podravina” nastala je temeljem Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice područja “Središnja Podravina” sklopljenog od strane predstavnika Općine Drnje, Gola, Hlebine, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Virje. Odlukom o istupanju Općine Drnje iz Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”, Općina Drnje je istupila iz Zajednice.

 

Ured Turističke zajednice područja “Središnja Podravina” nalazi se u Virju, Đure Sudete 12.

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja “Središnja Podravina”  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici područja “Središnja Podravina” putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

 

Zahtjev je moguće dostaviti:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica područja “Središnja Podravina”, Đure Sudete 12, 48326 Virje
  • elektroničkom poštom na adresu: [email protected]
  • osobno u ured Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
  • Službenik za informiranje: Elizabeta Milanović Glavica, tel: +385 (0)48 621 283
    Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Godišnje izvješće ZPPI za 2019.

 

 

 

 

 

Datoteke