Novosti

Vožnja solarnim čamcem u sklopu projekta “Two Rivers one Goal II”

Dana, 13. srpnja 2022. održana je vožnja solarnim čamcem u sklopu projekta Općine Legrad “Two Rivers one Goal II” , Sustainable water tourism (HUHR

1901/2.1.2/0028) ,na kojoj su prisustvovali direktor Turističke zajednice grada Koprivnice, Renato Labazan,  predsjednik Turističke zajednice područja Središnja Podravina i načelnik Općine Virje Mirko Perok, te zainteresirane turističke agencije sa svojim predstavnicima u svrhu prepoznavanja turističkog potencijala i atrakcija te buduće promocije Općine Legrad i Turističke zajednice područja Središnja Podravina u kojoj je Općina Legrad suosnivač.

Vožnja solarnim čamcem iskustvo je koje pruža poseban doživljaj prirode, te života uz vodu. Solarni čamac nabavljen je u sklopu navedenog projekta te se buduće besplatne vožnje mogu pratiti na internetskim stranicama Općine Legrad.

Galerija fotografija