Korisne informacije

Važni pozivni brojevi

Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku: 00 385

Pozivni broj za Koprivničko – križevačku županiju: 048

Jedinstveni broj za hitne slučajeve: 112

Pozivom na broj 112 prijavite hitnu situaciju, nesreću ili prijetnju za ljudske živote, imovinu, okoliš i kulturna dobra.

W: www.duzs.hr

HITNA POMOĆ – 194

W: hitna-kckz.hr

POLICIJA – 192

w. www.koprivnicko-krizevacka.policija.hr

Policijska postaja Koprivnica: +385(0)48 656 438

Policijska postaja Đurđevac: +385(0)48 656 739

Postaja granične policije Koprivnica: +385(0)48 656 537

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gola  +385(0)48 656 466

VATROGASCI – 193

w. www.jvp-koprivnica.hr

OPĆE INFORMACIJE – 18981

POMOĆ NA CESTI – 1987

Hitna pomoć: 194

Vatrogasci: 193

Opće informacije: 18981

Informacije o mjesnim i međugradskim telefonskim brojevima 11888

Informacije o međunarodnim telefonskim brojevima 11802

Vremenska prognoza i stanje na cestama 060 520 520, 18166

Hrvatski autoklub (HAK) 01 4640 800, 062 777 777

HAK Koprivnica +385(0)48 622 460

w. www.hak.hr

TELEFONSKI IMENIK: 11888

Plavi telefon: 4833 888

SOS za žene i djecu žrtve nasilja: 0800 655 222

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 2421 603

Hrabri telefon: 0800 0800

Za djecu: 116 111