Nematerijalna kulturna baština

Umijeće izrade tradicijskog nakita kinča – božićnog lustera

Središnja Podravina kraj je bogat vrijednom kulturnom i prirodnom baštinom koja je stručno vrednovana i koju je Ministarstvo kulture uvrstilo na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske. Hrvatska je jedna od rijetkih država u Europi u kojoj još nalazimo ljude koji njeguju najstarije običaje. To se, između ostalog, odnosi i na umijeće izrade tradicijskog božićnog nakita-kinča, božićnog lustera od slame i božićnih jaslica. Društva žena tradicionalno organiziraju u svojim prostorima radionice izrade božićnog nakita – kinča u vrijeme koje prethodi Božiću.