Nematerijalna kulturna baština

Umijeće izrade tradicijskih dječjih igračaka

U selima Središnje Podravine djeci su stariji ukućani izrađivali igračke od lušćinja (kukuruzovine), krpa, šiba i drva. Izgled igračke je najčešće ovisio o umješnosti onoga koji je igračku izradio.

Dio bogate tradicije izrade igračaka danas možete vidjeti u etnografskim kućama i muzejima Središnje Podravine.