Društva

Udruga žena Molve Grede

Udruga “ŽENA” Molve Grede osnovana je 1964. godine pod imenom Aktiv “Žena” Molve Grede i prvom predsjednicom Anom Gašparić.
U početku broji 26 članica i sve su mještanke Molve Greda.
Danas pod imenom Udruga “ŽENA” Molve Grede broji 31 članicu i nisu sve mještanke Molve Greda.
Novoizabrana predsjednica Nada Aušperger danas vodi udrugu.

Predsjednica: Nada Aušperger
Potpredsjednica: Ana-Marija Senjan
Tajnica: Jadranka Maruščec
Blagajnica: Marija Lukić
Predsjednica:
Nada Aušperger
Molve Grede 46
Tel. 048/894 109