Društva

Udruga žena HSS-a “Hrvatsko srce” Molve

Udruga žena „Hrvatsko Srce“ Molve je dio HSS-a i okuplja domaćice Molvi te je jedan od nositelja društvenog i kulturnog života u Molvama.  Udruga sudjeluje na brojnim manifestacijama u Molvama i okolici, izložbama kolača i ručnih radova, pomaže razne aktivnosti u selu, brine za starije i nemoćne osobe, sudjeluje u humanitarnim akcijama te brine o očuvanju tradicije u Molvama.

Predsjednica:
Spomenka Žufika,
Virovska 47, Molve