Repaš

Repaš

Mjesto Repaš nalazi se u sklopu Općine Molve. Prema predaji o kojoj je pisao Ivan Večenaj Tišlarov, slikar iz Gole, Repaš je dobio ime prema području koje je nekoć obuhvaćalo gotovo cijelo Prekodravlje i nosilo ime Repaš, a ime duguje Ređep paši za koga predaja kaže da je skončao u tajnovitim močvarama repaške šume.

 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine imalo je 468 stanovnika, te mu broj iz godine u godinu opada. Repaš se nalazi u prekrasnom okruženju lijepe naplavne šume i glavno bogatstvo su mu vode i šume, s bogatim i raznolikim biljnim i životinjskim svijetom. Stanovništvo se uglavnom bavi i živi od poljoprivrede ili putuju u obližnja mjesta na posao. Posljednjih se godina polako razvija turizam, koji se krenuo razvijati otvorenjem smještaja namijenjenog biciklistima bike&bed Repaš 88.

 

Mjesto ima područnu školu koja obuhvaća prva četiri razreda osnovne škole, te pripada Osnovnoj školi Molve. Mladi se okupljaju oko nogometnog kluba i dobrovoljnog vatrogasnog društva. U središtu mjesta nalazi se i filijalna crkva Srca Isusova, karakterističnog izgleda, koja teritorijalno pripada Župi Molve.

 

Selo Repaš je od 1993. do 1997.  pripadalo Općini Gola.