Želim znati više

Radna tijela TZPSP

PREDSJEDNIK

Dužnost predsjednika Turističke zajednice područja “Središnja Podravina” obnaša načelnik općine Virje Mirko Perok.

Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća.

SKUPŠTINA TZPSP

Članovi Skupštine Turističke zajednice Područja “Središnja Podravina”za razdoblje 2020 – 2024

Najviše tijelo Turističke zajednice područja “Središnja Podravina” (TZPSP) je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova.

Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i rapspravljaju o najznačajnijim pitanjima vezanim uz rad Turističke zajednice. Kriterij za utvrđivanje prava članova zajednice u upravljanju Zajednicom temelje se na visini udjela člana Zajednice u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma, što je detaljno propisano u članku 16. Statuta Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”

U skladu sa člankom 16. stavak 2. Statuta Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”, članovi Skupštine su:

 1. Ivica Šestak
 2. Marija Kralj
 3. Ana Vuković Pali
 4. Marijana Generalić
 5. Ivan Generalić
 6. Igor Horvat
 7. Darinka Vrdoljak
 8. Branko Ormanec
 9. Matej Ivančan
 10. Petra Kalinić Polančec
 11. Martina Rengel
 12. Marina Petrušić
 13. Kristina Filipović
 14. Danijela Plemenčić
 15. Robert Ferenčić

TURISTIČKO VIJEĆE TZPSP

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine turističke zajednice, a broji 9 članova koje bira Skupština. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora Turstičkog ureda te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine.

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice područja “Središnja Podravina” imenovani za razdoblje 2020 – 2024:

 1. Mirko Perok, predsjednik
 2. Aleksandra Švegović
 3. Dragutin Ciglar
 4. Tihomir Želimorski
 5. Igor Horvat
 6. Korina Dolenec
 7. Ines Tuba
 8. Mladen Levak
 9. Kristina Filipović