Nematerijalna kulturna baština

Priprema tradicijskog kolača Pogača z oreji

Podravska pogača z oreji stara je jednostavna i izvrsna poslastica koja se u Podravini priprema već više generacija domaćica. Terenska istraživanja koja su provedena pokazala su da to nije bio kolač koji se pripremao za blagdane, nego za jesenske i zimske poljoprivredne berbe i kućanske poslove, u koje je bilo uključeno više ljudi, ali i za vrijeme Korizme i posta.

Duga tradicija pripreme u ovom dijelu Podravine, njena jednostavnost, relativna nutritivna vrijednost, te bogatstvo okusa koji nosi sa sobom, bili su osnovni poticaji da Društvo žena grada Đurđevca pokrenu njenu zaštitu.

Pogača z oreji je dobila preventivnu zaštitu na rok od tri godine.