Običaji

Pranje rublja i platna

Pranje rublja (riflajne flak) nekad je bio jedan od najtežih ženskih poslova. Koliko je bio težak, toliko nije bio zdrav za ruke koje su stalno bile u hladnoj vodi. Za riflajne bio je potreban belitnak, drvena kaca u koju se metalo prljavo rublje a svaki sloj posipao se prosijanim čistim pepelom, a ako je rublje bilo prljavije, i na listiće narezanim domaćim sapunom. Potom se rublje zalilo vrućom vodom da prljavština omekša. Taj se postupak ponavljao više puta. Osim toga, prljavo se rublje moglo obkuvavati f kotlenke v lugu (voda s pepelom). Tako namočeno rublje stajalo je po nekoliko dana. Prilikom vađenja rublje se v lugu lagano predruzgalo (propralo) na ruke. Takav lug nije se sav bacao, već se spremio u kakvu posudu i služio je za prinudno pranje u kući. Slijedilo je pranje na vodi; na obližnjem potoku, kanalu, pa i stajaćim vodama. Za pranje su se upotrebljavali pralka, manje korito i deska. Na priloženoj fotografiji vidimo širu dasku položenu na vodu, na kojoj su stajale pralje. Uprle su korito u se, namočile komad rublja i udarale njime o korito. Na taj se način rublje ispiralo.

 

Pralka

Postupak se ponavljao dok god ne bi bilo čisto. Preostale mrlje riflale su sapunom. Prljavije rublje nije se pralo na koritu, nego na deske za pranje, tako da se nije udaralo njime o dasku nego se po rublju udaralo s pralkom. Pralka je komad ravne daske s drškom, poput kuhinjske daske. Oprano rublje potom se sušilo na vojke, tanjem užetu razapetom između dva drva, ili na kojem sličnom mjestu. Vojka se poduprla s trklom, motkom koja je na vrhu ima rašlje. Osim na vojke, rublje se sušilo i na kakvoj ogradi ili grmlju.

 

Riflača

Zimi se rublje opkuvavalo u kući gdje je bila kotlenka, a ispiralo kod bunara f kopajnu, drvenom ili betonskom koritu za napajanje stoke. Za riflajne je mogla poslužiti i riflača drvena nazubljena daska obrađena pilom, a kasnije i kupovna od valovitog lima. Pralka je pak imala je još jednu praktičnu primjenu. Služila je za peglajne, odnosno ravnanje platna namotanog na dugački sukač. Sukač s namotanim platnom stavio se na stol prekriven stolnjakom ili kakvim platnom, na njega pralka, a na pralko bi posjeli dijete koje je svojom težinom kod rolajna omogućavalo ravnanje platna i uživalo u „vožnji“.

 

Autor teksta: Vladimir Miholek

 

Foto: https://podravske-sirine.com.hr