Legrad

Nekoliko crtica o Legradu

Kontinuirana naseljenost oko sutoka Mure i Drave evidentna je još od neolita. Legrad se nalazi na najsjevernijem dijelu Koprivničko-križevačke županije, koje se u dokumentima spominje već od 12. stoljeća, kao i crkva svetog Trojstva. U 13. stoljeću Legrad pustoše dvije vojske – križarska i Tatari, poslije čega se grad iznova diže, razvija trgovinu i obrt, tako da u 14. i 15. st. postaje najažnije trgovište u ovom dijelu Hrvatske, sa velikim stupnjem samouprave.

 

Utvrdu koja je već tada postojala tijekom 16. i 17. stoljeća, obnavljaju, dograđuju te grade novu Zrinski, u čijem je posjedu Međimurje u tom periodu. To je ujedno i jedna od najvažnijih utvrda u obrani od Turaka za koju zna cijela suvremena Europa onog doba, poradi čega su zaslužili velike povlastice Kralja Ferdinanda III. Nakon odlaska Turaka, Legrad iznova postaje važno trgovište zbog luke i prelaza preko Drave. Cvjeta trgovina i obrtništvo, te je mjesto proglašeno gradom. Godine 1720. zbog velike poplave i meandriranja rijeke, Legrad “seli” na južnu obalu Drave.  Tijekom 18. stoljeća razvija se u trgovište sa centralnim funkcijama za širu okolinu, sa obrtima vezanim uz blizinu rijeke Drave (mlinarstvo, fljojstarstvo, zlatarstvo). Tako ovo naselje kojega krasi velika zanatska i trgovinska tradicija, kao i bogat društveno-vjerski život, razvija osebujno gospodarstvo, koje je u razdoblju između dva rata bilo naglašeno izvanpoljoprivredno. Zahvaljujući tome, Legrad je do danas zadržao svoj poluurbani izgled. Na žalost, nije uspio zadržati i brojnost obrta i trgovina, jer mu kroz povijest gubila važnost. Unatoč tome, Legrad je i danas poželjno mjesto za život jer nudi miran način života.