Govorili su o nama

Najava Prkačijade u novinama Puni mjesec

Međunarodna manifestacija Virovska prkačijada 2018. promovirana je u besplatnim informativno – promidžbenim novinama “Puni mjesec” u broju 32. Novine se distribuiraju diljem Bjelovarsko-bilogorske županije.