Nematerijalna kulturna baština

Umijeće sviranja na tamburama farkašicama

Nekada su se tambure svirale jednoglasno, kao tambure samice, no od 19. stoljeća počinju se razvijati dvoglasni i troglasni načini sviranja. Takve tambure kvintnog ugađanja zagovarali su i usavršavali glazbeni pedagozi Slavko Janković i Milutin pl. Farkaš, prema kome se ovakve tambure nazivaju farkašicama.