Nematerijalna kulturna baština

Umijeće izrade tradicijskih božićnih jaslica

U Središnjoj Podravini se održala bogata tradicija izrade jaslica, koje su nastale na tradiciji europskog prikazivanja napuljskih i sicilijanskih jaslica.

Podravske jaslice se izrađuju od kukuruzovine, drva, šibe i mahovine, a figurice od ilovače, gline, gipsa, drva ili lušćinja (kukuruzovine).