Nematerijalna kulturna baština

Umijeće izrade licitara

Dolaskom njemačkih Lebzetera u 13. i 14. stoljeću postepeno se razvija medičarski obrt u Podravini. Medičari i licitari najviše asociraju na sajmove i proštenja – proslave crkvenih blagdana. Tada su na svojim štandovima i pod šatorima nudili medičarska pića medicu i fermentirani gverc, ukrašene svijeće, zagovore, lampaše za župne crkve ali i pojedince za osobnu upotrebu. Lampaše, svijeće i zagovore su radili od parafina, voska te ih izrađivali uz pomoć kalupa.

 

Njihovi najpoznatiji proizvodi – licitari načinjeni su od brašna, meda, licitarskog kvasca, šećera, začina i vode. Ručno, uz pomoć kalupa izrađuju se jestivi suveniri poput medenjaka, piškota, bombona, krunica, i oni nejestivi koji služe za ukras poput srca, konjića, beba, ukrasa za bor i svetaca. Licitari se ukrašavaju šećernim ukrasima koji se apliciraju na površinu licitara, zrcalima, šarenim printevima na papiru i tome slično.