Društva

Udruga žena Selnica Podravska

Osnovani su 07.02.2002. godine.

Upravni odbor čine: Panić Jadranka, Ban Ružica, Panić Marija, Blatarić Ružica, Blatarić Natalija, Švorc Zdravka i Tatjana Tilošanec
Nadzorni odbor čine: Vidović Mirjana, Jasminka Dedi i Katica Mlinarić
Broj članova: 26
Cilj i djelatnost udruge su: promicanja zajedničkih, humanitarnih, ekoloških, socijalnih i posebnih interesa za mjesto Selnica Podravska.
Odazivaju se na sva humanitarna događanja sa prilogom pečenja kolača, posjetom Podravskih motiva sa izložbom naših tradicionalnih (starinskih) kolača. Pomažu DVD-u Selnica Podravska i NK Drava prilikom održavanja skupština i ostalih manifestacija koje se događaju tokom godine.
Događanja koje organiziraju: jednom godišnje priređujemo druženje s kulturno-umjetničkim programom za dan Svetog Nikole u prosincu.