Društva

Udruga žena Rakitnica

Udruga je osnovana 1982. godine kada su se učlanile 24 žene. Iako se broj znatno smanjio, članice Udruge su i dalje aktivne.

Redovito sudjeluju na općinskim događanjima, na Martinjskim danima Općine Virje i Virovskoj prkačijadi.

 

Kontakt: Udruga žena Rakitnica,

Rakitnica 38, Rakitnica

Predsjednica: Katica Kuhar