Društva

Udruga “Napredne domaćice” Repaš

Udruga je osnovana 2003.g te je nositelj društvenog života u Repašu. Djelatnosti Udruge su: organiziranje kulturnih, tradicijskih, te edukacijskih priredbi i skupova te sudjelovanje na istima; poticanje žena na druženje, izmjenu iskustva u kulinarstvu i vođenju domaćinstva; priprema izložbi kolača, ručnih radova, raznih jela i pića; organiziranje rekreacije žena, tečajeva šivanja, krojenja, narodnog veza, akcije preventivne zdravstvene zaštite; promicanje zdrave prehrane, zaštite i uređenja okoliša; uključivanje žena u humanitarne akcije.

Kontakt: FB stranica (Udruga “Napredne domaćice” Repaš)