Proizvođači

OPG Katica Grčić

Novačka 167

Ždala

m. +385(0)95 9036 478

Uzgaja: aroniju, borovnicu, kupinu

Certifikat: Hrvatski eko proizvod