Muzeji i Etnografske kuće

Etno kuća Večenaj

Etno-kuća Večenaj je rodna kuća eminentnog naivnog slikara Ivana Večenaja u kojoj je 18. svibnja 1920. godine rođen kao prvo od šestero djece. Samouki seljak-slikar jedan je od najpoznatijih predstavnika podravskog naivnog slikarstva, a osim toga bio je pjesnik, pisac i sakupljač narodnog blaga.

Etno-kuća s tradicijskom okućnicom nalazi se u Prekodravlju u selu Gola, a danas je u vlasništvu obitelji Mladena Večenaja. Unutar objekta nalazi se više od 700 etnografskih predmeta, a cijela etnografska zbirka, kuća i gospodarski objekti su Zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Tradicijska kuća s okućnicom formirana je tipičnim tradicijskim i gospodarskim zgradama: kuća, dva koša za spremanje kukuruza, “komora” – pomoćna zgrada, bunar s čigom i pojilištem, štagalj i štala. Zgrade su dio narodnog graditeljstva karakterističnog za okućnicu – “dvor” koja je do danas očuvana kao i sve prostorne i arhitektonske vrijednosti iz doba formiranja, odnosno s kraja 19. stoljeća.

Kuća, štala, štagalj i radionica opremljene su pripadajućim originalnim tradicijskim predmetima od kojih je velika većina bila u upotrebi na ovome gospodarstvu obitelji Večenaj.

Zbirka etnografskih predmeta slikara Ivana Večenaja i njegovog sina Mladena Večenaja broji 700 predmeta koji se nalaze na mjestu korištenja kao u doba kada je u kući živio poznati slikar sa svojim roditeljima i braćom s početka 20. stoljeća.

 

ETNO KUĆA VEČENAJ, Petra Preradovića 25,  48 331 Gola

Kontakt: Mladen Večenaj, 098 970 9591

E-mail: [email protected]

Web: www.galerijaivanvecenaj.com

 

Galerija fotografija