Novosti

Drava dokumentacijski centar poklanja kalendare

Početak je nove godine, te vam tim povodom Zlatko Moškon iz Drava dokumentacijskog centra poklanja virtualni kalendar za 2021. godinu. U galeriji imate mogućnost pregledati dva virtualna kalendara s motivima članova kulturno umjetničkih društava iz općine Gola, proizašle iz Tvornice fotografija Drava dokumentacijskog centra.

 

U dokumentima se nalaze datoteke – virtualni kalendari za preuzimanje.

 

Datoteke