Predavanje o kruškama tepkama

23.11.2023.
Hlebine, Društveni dom