Bartolovo u Virju

24.08.2019.
Virje

Proslava Bartolova podizanjem klopoca u organizaciji Udruge vinogradara, voćara i pčelara Općine Virje