17. Dječji sajam u Virju

26.05.2019.
Dvorište škole profesora Franje Viktora Šignjara, Virje

Pozivamo vas da nam se pridružite na 17. po redu Dječjem sajmu koji se održava u dvorištu Osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjara u Virju od 17,00 sati.