Želim znati više

Članovi TZPSP

OBVEZATNI ČLANOVI TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA “SREDIŠNJA PODRAVINA”

Obvezatni članovi ZAjednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području TZPSP (općine Gola, Hlebine, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Virje) imaju svoje sjedište ili poslovnu jedinicu (filijalu, podružnicu, pogon ili slično) i koje ostvaruju prihod prižanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposrednom povezane djelatnosti utvrđenih Zakonom o članarinama turističkim zajednicama (NN 152/08); (NN 88/10); (NN 110/15).

 

DRAGOVOLJNI ČLANOVI TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA “SREDIŠNJA PODRAVINA”

Ppavne i fizičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice u smislu članka 10., stavka 1. Statuta Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”, mogu se, na vlastiti zahtjev, učlaniti u Zajednicu kao dragovoljni članovi.

Dragovoljni član podnosi zahtjev za učlanjenje Skupštini Zajednice u pisanom obliku. Visina godišnje članarine za dragovoljne članove Tursitičke zajednice područja “Središnja Podravina” iznosi 100,00 kuna.

Primjer zahtjeva za prijem u članstvo TZPSP možete pronaći pod kategorijom datoteke ispod teksta. Ispunjeni zahtjev molimo vratiti na e-mail adresu Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”.

Datoteke