Smještaj

Aquaterra lake resort – vikend naselje

„AquaTerra lake resort“ je smješten na Jezeru Šoderica u Općini Legrad, Koprivničko-križevačka županija. Samo jezero je nastalo vađenjem šljunka te je površine 150 hektara. Prosječna dubina jezera je 5 metara. Uvidjevši ogroman turistički potencijal jezera 2013. godine počinje inicijativa privatnog investitora tvrtke „Idea“ iz Koprivnice da se na jezeru pokrene turistička djelatnost i vrati broj turista na predratne brojke. Tvrtka „Idea“ uzima koncesiju na dio zemljišta u naravi „Kamp“ i plažu ispred kampa ukupno 20000 četvornih metara. U 2014. godini kreću i prve investicije. Izgrađen je „Adrenalinski park“ po postojećem drveću platana i na plaži izgrađen „Beach bar“. Već u toku 2014. godine se pokazala ispravnost odluka investitora da investira u turistički razvoj jezera. Iz pozicije percepcije jezera kao zapuštenog i neatraktivnog u promjenu percepcije u turističko odredište. Ideja i nit vodilja planiranja je da „AquaTerra lake resort“ postane turističko izletište za široke mase, a ne samo za uski krug korisnika. Tako je i razrađen plan koji ispunjava prohtjeve od obitelji s djecom, do mlađe populacije, sportaša i udruga građana. Također, izgrađen je i kamp i vikend odmorište gdje možete doći sa svojim šatorom i prenoćiti.

 

Kontakt:
A: Vikend naselje Šoderica, jezero Šoderica
M: 098 365 181, Dejan Sučević
E: [email protected]

Galerija fotografija